Những điểm quan trọng cần lưu ý trong tổ chức sự kiện
  
Những điểm quan trọng cần ...
  • 23 . 2 . 2019
  • 22
  • 0

Để tổ chức một sự kiện thành công không phải là một chuyện dễ dàng. để tổ chức một sự kiện thành côn ...

Xem chi tiết
Các tiêu chí để âm thanh ánh sáng hoạt động tốt nhất
  
Các tiêu chí để âm thanh ...
  • 22 . 5 . 2019
  • 22
  • 0

Để âm thanh ánh sáng không phát sinh vấn đề về kỹ thuật chúng ta cần lưu ý Các tiêu chí để âm thanh ...

Xem chi tiết